Teologia revelației

|=| TipărireTeologia revelației

Codul produsului: 978-606-759-085-2

Teologia revelației

25,80 RON
Stoc: in stoc

Compară cu alt produs
Alertă de preț
Anunță un prietenComentează produsul
  Comenzi prin telefon:
0232222810/0332401315
Solicită alte informații:
» asistență pe email
  Descriere produs:  Titlu: Teologia revelației
  Autor: Pr. Dr. Gheorghe Petraru
  Editura: Editura Sf. Mina
  Format: Academic
  Nr. pagini: 414
  ISBN: 978-606-759-085-2
  Anul apariției: 2017


CUVÂNT ÎNAINTE

    Relația Revelație-Misiune a Bisericii este problemă teologică de înțeles în esența ei pentru că ceea ce Dumnezeu a rostit pentru oameni, Adevărul Său către om dintru început și prin profeții Vechiului Testament care au avut privilegiul dar și responsabilitatea pentru comunitatea umană de a transmite acesteia voința divină prin cuvintele și viziunile ce le-au fost descoperite direct de către Acesta, este expresia iubirii Sale pentru creație, pentru oamenii chemați la comuniune de viață în alianță cu El, spre împărtășire reală din preaplinul divin de existență și bunătate milostivă. Vechiul Testament în limbaj poetic dar și cu forță enunțiativă, kerygmatică exprimă clar prin cuvintele divine adresate omului și comunității, chemate la participarea la planul divin de viață cu Dumnezeu, Cine este El, care sunt atributele Lui infinite pe care vrea din iubirea infinită să le transfere omului ca persoană ce unește spirit și materie, chip al Său – in analogia spiritus − și comunității care celebrează prezența Sa și comuniunea de viață cu El. Aceste cuvinte pe care credinciosul Vechiului Legământ era chemat să le cunoască, să le aplice la viața de zi cu zi și, mai ales, în timpul sabatic să le transmită și să le facă cunoscute generațiilor ce vin care trebuie să se încredințeze de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut poporului Său dintru început, fără o repetare la aceeași scară și cu aceeași intensitate a evenimentelor revelaționale consemnate esențial în Legea sinaitică trebuie scrise și în inimă, centrul persoanei umane în concepția veterotestamentară, cu alte cuvinte să pătrundă prin rostirea lor cu sfială și cutremur sacru în toată ființa omului care este astfel scos din naturalul căzut în păcat, întunecat și adus în orizontul de lumină și adevăr al comuniunii cu Dumnezeu. Cuvinte precum lumină, adevăr, dreptate, bunătate, binecuvântare, milă, iubire, viață revin permanent în paginile Vechiului Testament. Aceste cuvinte redau în limbaj uman limitat dar sugestiv și la îndemâna experienței umane imediate, în familie sau comunitatea extinsă ceva din misterul divin personal infinit.
    Vechiul Testament are un loc deosebit și în viața creștină, în cultul divin. Textele din Vechiul Testament sunt presărate și dau dulceață spirituală, bucurie inimii și pricepere minții rugătoare și prin faptul că ceea ce enunță exprimă adevărul și prezența divină omului, anticipând în cuvinte prezența Cuvântului ipostatic în Biserică, Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului în unica persoană divină umană născută din pururea Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu. Pericope din tot Vechiul Testament se află în cele 7 Laude ale Bisericii, în Sfânta Liturghie, în textul Sfintelor Taine și al ierurgiilor. E de subliniat prezența   Psaltirii în rugăciunea publică și cea personală, chintesență a Revelației veterotestamentare, poezie religioasă sublimă ce atinge cele mai sensibile corzi ale sufletului doritor și iubitor de Dumnezeu și expresie a mesianismului poporului Legământului, al poporului Israel ales de Dumnezeu pentru a fi martor la popoare al adevărului divin prezent omului și comunității credincioase, fidele comuniunii instituite de Acesta și celebrate în Templul Sfânt peste care la rugăciune și invocația sacerdotului coboară slava lui Dumnezeu, lumina ce a învăluit pe Hristos pe Tabor și sfânta vedere a sfinților. Credință, speranță, adevăr, dreptate, bunătate, iubire sunt coordinate fundamentale ale textului biblic, valori umane înrădăcinate și cultivate pe parcursul vieții și cu temei absolut în trascendența divină, în Dumnezeu cel supraesențial și personal pe care omul le poate însuși, întrupa, pentru sine și comunitate ca în el să strălucească lumina divină, cu sentimentul pregustării fericirii comuniunii divine în timp și Împărăția veșnică.
    Într-un timp care manifestă redundanța umanului centrifug față de centrul divin de viață și bucurie a existenței și sensului acesteia în Dumnezeu și cu Dumnezeu, cuvintele Scripturii pot aduce și omului pretins secularizat de astăzi ‒ omul care uită de Dumnezeu ‒ Viața și Adevărul său ceresc. Omul, cuprins doar de grijile, de angoasa veacului trecător și înșelător, uită și pierde identitatea de sine din comunitatea creștină, eclesială, a unei vieți in lumina iubirii lui Dumnezeu. Conștiința creștină, viața spirituală, comuniunea sacramentală, ascultarea și citirea cu înțelepciune și pricepere a Scripturii ne arată că ceea ce Dumnezeu a făcut pentru cei dinaintea noastră, amintiți în paginile sfinte, prototipuri și modele pentru fiecare dintre noi în pogărârile Sale la om, cu convocarea în ascensiunea spirituală spre divin, în experiența unirii și iluminării îndumnezeitoare, conceptualizate teologic ca evenimente revelaționale și consemnate scripturistic dar confirmate de prezența Sa iubitoare și luminoasă permanent pentru omul dintotdeauna, face cu fiecare dintre noi, la rândul nostru în propria cronologie. Toți cei care ne apropiem de El cu încredere, curaj al rugăciunii și comuniunii, iubire interpersonală extindem în timp și spațiu ca istorie a mântuirii, ca Biserică, popor al lui Dumnezeu, Mireasă a lui Hristos, cu aceeași eficiență și pondere ontologică, în sfințenia vieții venirea lui Dumnezeu la noi și participarea în mod personal la taină sublimă a comuniunii cu El. De fapt, această speranță și încredere a venirii lui Dumnezeu la noi și a prezenței sale cu noi este exprimată de psalmist care precum tot omul religios ce vrea să vadă fața lui Dumnezeu vrea o venire a lui Dumnezeu la sine minunată, după modelul revelațional, care este unic și irepetabil; „Oare, în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi în mine? Oare, până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui, din neam în neam? Oare, va uita să se milostivească Dumnezeu? Sau va închide în mâinile Sale îndurările Sale? Și am zis: Acum am început să înțeleg; aceasta este schimbarea dreptei Celui Preaînalt. Adusu-mi-am aminte de lucrurile Domnului și-mi voi aduce aminte de de minunile Tale dintru început. Și voi cugeta la toate lucrurile Tale și la faptele Tale mă voi gândi. Dumnezeule în sfințenie este calea Ta. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu, Care faci minuni“ (Psalmul 76, 7-13). E ceea ce Tradiția eclesială învăță, face prin adevărul corelării existențiale, spirituale, sacramentale, liturgice la Adevărul Dumnezeu, o înțelegere și hermeneutică tipologică a Scripturii, Dumnezeu cu noi. E un orizont de încredere, recunoaștere, venire în fire, regăsire de identitate umană autentică în Hristos și în Biserica Sa ca fiu al lui Dumnezeu, Părintele ceresc, Tatăl nostru pe care suntem chemați să-L invocăm, să-L adorăm cu mulțumire și bucurie, căci, în actul de pogorâre smerită în limbaj, viziune și experiență a întâlnirii ne face să-L simțim aproape de noi, permanent. E ceea ce Sfântul Pavel confirmă ca adevăr existențial, spiritual în orizont de ontologie relațională, perihoretică și chenotică, comuniune reală Dumnezeu – om; Aproape este de tine cuvântul, în gura ta și în inima ta – adică cuvântul credinței pe care îl propovăduim. Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul și vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morți te vei mântui. Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturisește spre mântuire (Romani 10, 8-10).
    Cartea de față este rodul lucrului didactic, academic, de cercetare, de experiență spirituală personală și comunitară, în orizont de dialog și comuniune, de iubire în școală, familie, conferințe, slujire sacerdotală. Pe această cale adresez mulțumiri sincere și colaboratorilor apropiați care au corectat și transliterat în limbile ebraică și greacă pasajele respective din carte, respectiv Pr. Lector Dr. Cătălin Vatamanu și Dr. Constantin Rusu, colegilor profesori și studenților de la licență, master sau doctorat, editurii Sf. Mina din Iași în frunte cu Domnul Director Corneliu Muha și întregul colectiv, și, desigur, familiei, Preotesei Elena, copiilor Ana Magdalena, Andrei Teodor și Alexandru, nepoatei Eva Ioana, mamei Ana cu toți copiii și nepoții. Gândul meu se îndreaptă și spre cei care au sădit în mintea și inima mea credința și știința teologică, profesori și mari duhovnici trecuți la Domnul, în comuniune reală ce inspiră din Împărăția cerească gând, cuvinte, prin textele lor, prin cuvintele lor ce au pătruns iremediabil și ziditor în conștiință și ființă.  
Autorul
Iași, 6 decembrie 2017,
Sfântul Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei

  Specificatii tehnice:

Cele mai recente produse din categoria " Universul credintei "

Preturile contin TVA. Toate promotiile prezente pe editurasfmina.ro sunt valabile in limita stocului.