O istorie a misiunilor crestine

|=| TipărireO istorie a misiunilor crestine

Codul produsului: 978-606-8078-76-2

O istorie a misiunilor crestine

21,50 RON
Stoc: in stoc

Compară cu alt produs
Alertă de preț
Anunță un prietenComentează produsul
  Comenzi prin telefon:
0232222810/0232233919/0332401315
Solicită alte informații:
» asistență pe email
  Descriere produs:  Titlu: O istorie a misiunilor creștine
  Autor: Pr. Dr. Gheorghe Petraru
  Editura: Editura Sf. Mina
  Format: A5
  Nr. pagini: 372
  ISBN: 978-606-8078-76-2
  Anul apariției: 2013


Cuvânt înainte

    O istorie a misiunilor creștine, cunoașterea numelor misionarilor care au evanghelizat pentru prima dată teritorii noi pentru ca astăzi creștinismul să fie cea mai răspândită religie din lume, este binevenită în spațiul eclesial și misionar ortodox din mai multe motive.
    Primul este acela de a ne aminti de cei ce ne-au propovăduit pentru prima dată cuvântul adevărului mântuitor al Evangheliei lui Hristos, în cazul nostru, al românilor, Sfinții Apostoli Andreimși Filip, care, împreună cu ceilalți Apostoli, au propovăduitmcredința creștină și la alte popoare, temelia apostolică pe care s-anclădit Biserica lui Hristos, modul și orizontul religios unic și autentic de a fi al omului cu Dumnezeu după Cincizecime, în perspectiva ontologiei subiectivității. Acest adevăr este fundamentat pe Revelația lui Dumnezeu Ce S-a făcut cunoscut prin profeți poporului Israel, Care Și-a arătat Fața cea nevăzută în Fiul Său întrupat, Mântuitorul Hristos, și care prin Duhul Sfânt, din exterioritatea relației Acestuia cu omul și cosmosul încă de la început, o reală protologie pnevmatologică, prin Sfintele Taine intră în taina adâncă a ființei noastre umane pentru a o reintegra comuniunii harice cu Dumnezeu printr-o permanentă Cincizecime ce începe cu Sfântul Botez și culminează cu Sfânta Euharistie. O lectură misiologică a textului scripturistic și a Tradiției creștine poate revigora permanent zelul și bucuria mărturisirii credinței în Hristos al cărui mesaj este fericirea omului așa cum este enunțată aceasta în Predica de pe Munte și bucuria întâlnirii spirituale permanente cu Cel înviat, care este de-a dreapta Tatălui și nevăzut cu noi dar prezent în cuvintele Sale din Evanghelie, în icoana din care ne privește și ne îmbrățișează cu iubirea Sa dumnezeiască, în potirul care ne oferă mâncarea și băutura cea adevărată și îndumnezeiază sufletul și hrănește luminat mintea.
   În al doilea rând, creștinismul, chiar dacă astăzi este confesionalizat, presupune o unitate ce are la bază aceeiași unică Evanghelie a lui Hristos. Acolo unde Evanghelia este propovăduită, ascultată și împlinită, chiar prin cuvintele ei care pătrund în adâncul ființei umane, încălzind-o cu iubirea dumnezeiască, produce efectele minunate ale vieții noi în Hristos, o nouă moralitate și dreptate, pune bazele unui început de înnoire și transfigurare în comunitatea creștină. În al treilea rând, faptul că Evanghelia este prezentă, cunoscută și lucrătoare în iubirea Dumnezeului unic și adevărat, Treimea Creatoarea și Mântuitoarea lumii, în peste o treime din lumea de astăzi, este datorat operei misiunilor creștine, misionarilor care au trăit ei înșiși taina vieții în Hristos și au mers cu mandatul Bisericii de acasă să propovăduiască iubirea lui Hristos până la marginile lumii, de multe ori până la martiraj, până la jertfa supremă a sângelui vărsat pentru Domnul vieții. De aceea, dincolo de minusuri și tensiuni interconfesionale istorice și actuale, misionarii merită respectul tuturor pentru că datorită lor sămânța Evangheliei a încolțit și a crescut pretutindeni în lume.
    Asocierea cu puterea politică a unor mari puteri coloniale ce s-au perindat pe scena lumii și în umbra cărora, mai mult sau mai puțin, s-au situat misionarii, nu trebuie să ne clatine în credința noastră, pentru că Dumnezeu lucrează în lume taina prezenței Sale mântuitoare prin umilele vase de lut ale slujitorilor Săi, dincolo de scopurile celor mai mari ai lumii și dincolo chiar de percepția noastră imediată. Inclusiv venirea lui Hristos în lume pentru mântuirea și viața noastră deiformă are loc în context politic, respectiv pax romana, evident, la vremea respectivă, un mod a ceea ce numim și conceptualizăm astăzi prin termenul de globalizare, asociat cu o mondializare culturală prin elenism și una religioasă prin prezența Bibliei ebraice traduse în greacă și cunoscute ca Septuaginta, prin care adevărul religios revelat a pătruns în conștiința umanității. Mondolatinizarea și descoperirea Lumii noi prin spanioli și portughezi, cu creștinarea noilor teritorii, apoi mondializarea actuală care înseamnă, din păcate, nu rezumându-se doar la aspecte politice, financiare, economice, comerciale, mass-media, are avantajul ca în context democratic să permită misiunii Bisericii să se desfășoare în libertate. În acest context, lucrarea misionară trebuie să fie una a intensificării evanghelice și teologice, eclesiale, în sensul de afirmare neclintită a adevărului divin și mântuitor unic, ce înseamnă prezența iubitoare și mântuitoare a lui Dumnezeu cu oamenii, singura și reala transcendență ce împlinește marile idealuri umane de adevăr, dreptate, pace, sens întru bucurie a existenței umane, spre a diminua și estompa false piste de promovare umană. De aceea, solidaritatea creștină în misiune este absolut necesară pentru că sensul primar al misiunii este evanghelizarea, lectio divina, discursul total și integrator al lui Dumnezeu Însuși pentru întreaga umanitate, calea unității creștine fiind un ideal de realizat până la comuniunea in sacris, speranță creștină și dar al Duhului Sfânt.
    De aceea și rugăciunile Bisericii sunt pentru toată lumea, pentru ca aceasta să se convertească la adevărul vieții și mântuirii lui Hristos.
   În al patrulea rând, relația între misiune și unitatea creștină, promovată și de mișcarea ecumenică, poate fi mai bine înțeleasă plecând de la lucrarea și realitatea fiecărei Biserici sau comunități creștine misionare ce proclamă și trăiește Evanghelia lui Hristos la nivel local. Însă chiar în acest eveniment local se plinește simfonia creștină mondială a instituției Bisericii universale de Biserici locale ce așteaptă ca fiecare comunitate, mai mult sau mai puțin depărtată de ființa unicei Biserici, să se apropie treptat și să se integreze acesteia spre plinirea testamentului rugător permanent al lui Hristos în fața Tatălui, în starea Sa de jertfă în care suntem cuprinși toți cei ai Lui, „ca toți să fie una”, de fapt ființa eclesială însăși. Prin cunoașterea istoriei misiunilor creștine ne putem redescoperi și afirma solidaritatea cu ceilalți creștini care se roagă împreună cu noi, dar și suferă și sunt martirizați în diverse părți ale lumii doar pentru că sunt creștini. Chiar dacă unii creștini sunt exponenții unei viziuni eclesiale marginale, în sensul afirmării ființei eclesiale ca eveniment, concepție de tradiție protestantă, și nu de instituție divino-umană a mântuirii în sens ceea ce a însemnat procesul de mai înainte, cea actuală creștin tradițional și ecumenic (de aici și unele lucrări din bibliografia consulatată ce au ca titlu nu istoria Bisericii creștine, ci a mișcării creștine), aceasta nu însemană că nu trebuie să fim solidari în misiune, pentru că plinirea este de la Dumnezeu Care e plenar prezent cu harul Său și lucrarea Sa mântuitoare în Biserica cea unică a adevărului integral.
   În al cincilea rând, misionarii sunt promotorii istoriei religiilor pentru că au descoperit religiile vii ale lumii, în Asia, Africa, dar sunt și creatori de sinteze culturale și lingvistice prin activitățile lor de documentare, cercetare a textelor religiilor și culturilor, a traducerilor, a întocmirii de alfabete, lexicoane și dicționare, a implementării grafiei occidentale în culturile nou descoperite.
   Cum, ceea ce contează, în final, este în ce măsură am înțeles și trăit Evanghelia lui Hristos dincolo de greutatea vieții de zi cu zi, de rutina cotidianului, de profesia prin care ne asigurăm traiul, dar care e și o vocație în partitura diversă a slujirilor multiple din plan social, comunitar, este necesară, imperios, regăsirea identității baptismale, euharistice, eclesiale a creștinilor la nivel local și universal, singura ce contează în veac și în Împărăția ce va să vină, ca mărturie permanentă a etosului creștin din veac până în veac.
   În final, mulțumirile sincere și respectuoase al autorului pentru toți cei care au contribuit la structurarea și apariția acestei cărți în peisajul misionar teologic al Ortodoxiei române.

Pr. Prof. Dr. Gheorghe Petraru
11 noiembrie 2013, Sfântul Mare Mucenic Mina


  Specificatii tehnice:

Cele mai recente produse din categoria " Universul credintei "

Teologia revelației
Teologia revelației
Preț: 25,80 RON

Ortodoxia, în dialog
Ortodoxia, în dialog
Preț: 15,80 RON

Preturile contin TVA. Toate promotiile prezente pe editurasfmina.ro sunt valabile in limita stocului.