VOCAȚIA DESĂVÂRȘIRII

|=| TipărireVOCAȚIA DESĂVÂRȘIRII

Codul produsului: 978-606-759-079-1

VOCAȚIA DESĂVÂRȘIRII

20,00 RON
Stoc: in stoc

Compară cu alt produs
Alertă de preț
Anunță un prietenComentează produsul
  Comenzi prin telefon:
0232222810/0332401315
Solicită alte informații:
» asistență pe email
  Descriere produs:  Titlu: Vocația desăvârșirii - sfaturi și îndemnuri ale părinților athoniți
  Autor: Preot Ioan C. Teșu
  Editura: Editura Sf. Mina
  Format: A5
  Nr. pagini: 278
  ISBN: 978-606-759-079-1
  Anul apariției: 2018


Cuvânt înainte,

    Omul este un inel de întâlnire și legătură între două lumi: cea materială, a celor de jos, și cea spirituală, a celor dintru înălțime. El este legat, prin trupul său, de cele trecătoare, dar, în adâncul sufletului său, păstrează chemarea spre cele duhovnicești, experiază dorul de Dumnezeu și simte pasiunea sau vocația desăvârșirii.
    În limbajul și experiența duhovnicească ortodoxă, idealul acesta al desăvârșirii este numit „mântuire”, „sfințenie”, „îndumnezeire”, iar  cei care ajung la el devin „sfinți”, „oameni ai lui Dumnezeu”, „îngeri pământești” și „oameni cerești”, „prieteni” (In 15,14) și „casnici” (Efes. 2,19) ai Săi.
    Tot la fel de adevărat este și faptul că, dacă, altădată, dobândirea mântuirii sau a sfințeniei constituia sensul fundamental al vieții omului, astăzi, o viață virtuoasă este tot mai des considerată „înapoiere”, un lucru anacronic și inutil. Dimpotrivă, trăirea prin înfruptarea lacomă din păcate pare a fi, acum, „la modă”. Pe când patimile sunt elogiate și cultivate paroxistic, virtuțile par a fi umilite și răstignite.
    Cu toate acestea și în ciuda lărgirii răului, omul a fost creat spre desăvârșire. El păstrează în sufletul său dorul de mântuire, chemarea spre cele înalte și veșnic fericite. Și, oricât de mare ar fi mulțimea și gravitatea păcatelor săvârșite, el are, încă, posibilitatea de a se întoarce la starea sa esențială, aceea de rege și preot al creației. Aceasta presupune o luptă intensă de despătimire și ancorare a puterilor sale în Dumnezeu.
    Pentru teologia și evlavia ortodoxă, sfințenia nu este un ideal pur teoretic, o învățătură frumoasă, dar abstractă, ci este realitatea cea mai importantă și ținta finală a vieții, este viața creștină însăși. Tot astfel, sfinții nu sunt niște „aleși” ai lui Dumnezeu, care au trăit odată, în vechime, ci astfel de „oameni cerești” există și astăzi și vor exista până la sfârșitul veacurilor, declanșând în sufletele noastre, prin modelul lor, chemarea către cele înalte. În ultimă instanță, sfinții ne confruntă cu interogația existențială esențială: Cine suntem și care este sensul sau rostul trecerii noastre prin această lume și prin viață?
    Într-o cultură a trupului și a imaginii, am căutat să prezentăm cuvintele „cu putere multă”, aparținând unora dintre sfinții și Părinții duhovnicești athoniți contemporani. Este vorba de Sfântul Paisie Aghioritul și Sfântul Porfirie; de Părintele Dionisie Ignat, de la Colciu, și de Părintele Petroniu Tănase, starețul Schitului românesc Prodromu. Doi dintre ei sunt greci, iar ceilalți doi sunt Părinți români, care s-au nevoit în „Grădina Maicii Domnului”. Sfaturile fiecăruia dintre aceștia au puterea de a oferi lumii și omului contemporan sens profund și semnificație înaltă, pace și mântuire. Am insistat, în mod special, asupra unor teme esențiale pentru viață și pentru mântuire: importanța pocăinței și a duhovnicului, criteriile unei educații creștine autentice, rolul deprinderilor spirituale și programul de viață duhovnicească, recomandat de aceștia.
    Sfântul Paisie spunea, pe bună dreptate, că în vremurile de astăzi, s-au înmulțit cărțile, dar s-au împuținat faptele. Îi admirăm pe sfinții și creștinii de altădată, dar această prețuire față de ei este exterioară și nu ne conduce la dorința profundă de a le urma pilda vieții de sfințenie. Tot astfel, Părintele Petroniu Prodromitul spunea că omul contemporan și-a mobilat casa și mintea cu numeroase cărți și biblioteci, dar fără a le parcurge și, mai ales, fără a împlini exemplele bune cuprinse în ele. Cărțile au devenit mobilă pentru creier, având un rol pur decorativ și nu formativ sau de convertire și îmbunătățire morală. De aceea, adevărurile cuprinse în paginile lor îl ating prea puțin, în comparație cu plăcerile tangibile, pe care le promite „duhul lumii” prezente.
    Cuvintele Părinților evocați au capacitatea să zguduie și să convertească, pentru că sunt inspirate de Dumnezeu și probate într-o viață curată și îmbunătățită moral, o viață de sfințenie. Ele izvorăsc din cuvintele revelate ale Sfintei Scripturi, tâlcuite de Sfinții Părinți, și trăite, împropiate și întrupate, în trăirea personală. De aici și atracția lor intrinsecă, farmecul lor inefabil și puterea de a transforma.
    Urmărind un astfel de scop, prezentul volum nu are ambiția de a fi o lucrare de exclusivă originalitate, de creație pronunțată, ci dorește să valorifice și să propună spre meditație și împlinire cuvintele Părinților făcuți prezenți în paginile ei. Cititorul nu va găsi, în rândurile lui, teorii înalte sau speculații savante, ci adevăruri profunde, exprimate în cuvintele lor simple, cu dragoste și responsabilitate. Astfel, părerea autorului nu ocupă nici locul prim și nici pe cel secund, ci ultim, urmărind să evidențieze comorile de gândire și trăire ale modelelor prezentate. Nu am urmărit să facem, neapărat, cunoscute părerile sau reflecțiile personale, ci învățăturile acestor „oameni cerești”, având convingerea că ele au puterea să lumineze mințile și să însenineze sufletele.
    Am dorit, totodată, ca prin evocarea acestor personalități duhovnicești creștine contemporane și prin sublinierea cuvintelor lor duhovnicești, să arătăm, încă o dată, faptul că desăvârșirea sau dobândirea sfințeniei, nu sunt doar idealuri sublime, însă imposibil de dobândit, ci acestea pot fi obținute chiar și într-o lume și în vremuri precum sunt cele sub care ne aflăm și noi. Într-adevăr, lupta este mai grea, dar și ajutorul de la Dumnezeu este mai mult, iar răsplata − mai înaltă.
    În plus, asemenea acestora, „oameni ai lui Dumnezeu”, cunoscuți sau numai de Dumnezeu știuți, vor exista până la sfârșitul veacurilor, luminând lumea, cuprinsă de întunericul păcatelor, și vor conduce, ca altădată Moise poporul evreu, prin pustie, sufletele înduhovnicite spre fericire și spre lumina Împărăției.
    Fie ca și noi, cu mila Bunului Părinte Ceresc, să încercăm să ne asemănăm acestora!
    Mulțumesc Editurii „Sfântul Mina”, și în mod deosebit Dlui Corneliu Muha, directorul acesteia, pentru deschiderea arătată prin publicarea acestui volum. Deși tânără, editura ieșeană s-a impus și s-a consacrat hotărât în spațiul românesc, prin osteneala binecuvântată pe care și-a asumat-o, aceea de a da celor deschiși la suflet „hrană duhovnicească” și de a oferi din „apa cea vie” a credinței și spiritualității noastre ortodoxe.
Autorul

  Specificatii tehnice:

Cele mai recente produse din categoria " Universul credintei "

Preturile contin TVA. Toate promotiile prezente pe editurasfmina.ro sunt valabile in limita stocului.