Termeni și condiții

   Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu următoarele condiții de utilizare:

1. Drepturi de autor

   Site-ul www.editurasfmina.ro este proprietatea S.C. Editura Sf. Mina SRL. Conținutul site-ului (inclusiv texte, fotografii, sloganuri, logo-uri, elemente de grafică web, programe și scripturi) este protejat prin legea română și prin convențiile internaționale. Editura Sf. Mina își rezervă dreptul de a modifica informațiile din această secțiune a site-ului fără preaviz.

2. Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

    Editura Sf. Mina este înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter personal sub. nr. 17041.

   S.C. EDITURA SF. MINA S.R.L., conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (și de abrogare a Directivei 95/46/CE), are obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră și de a le utiliza numai pentru scopurile convenite.
   Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitațile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. De asemenea, această secțiune vă detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu utilizatorii, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente promoții, oferte, evoluții, noutăți, informații editoriale, detalii despre oferta educațională și pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare pe canalele noastre online.

Cine este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal?
Operatorul în relația cu datele dumneavostră cu caracter personal este S.C. EDITURA SF. MINA S.R.L., cu sediul social în Iași, Al. T. Neculai 135, bl 1014, ap 4.

Care sunt categoriile de date cu caracter personal prelucrate?
Informații pe care ni le furnizați voluntar:
Cand vă abonați la newsletter-ul Editurii Sf. Mina, ne oferiți în mod voluntar adresa dumneavoastră de email.
Când ne contactați prin email sau prin telefon, va creați un cont client, când activați unul dintre produsele noastre multimedia sau comunicați cu noi în orice fel, ne oferiți în mod voluntar informații pe care le putem prelucra ulterior. Aceste informații pot fi numele, prenumele, data nașterii, adresa de email, adresă poștală, numărul de telefon.
Informații pe care le colectăm automat:
Cand navigați prin Site, este posibil să înregistrăm informații despre vizita dumneavoastră, de pildă adresa IP, sistemul de operare și alte date despre modul in care ați interactionat cu site-ul. Colectăm aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii.


Care este temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră?
În privința datelor pe care ni le oferiți voluntar, temeiul legal este „luarea unor masuri la cererea persoanei vizate înaintea incheierii unui contract“ (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) și „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract“ (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul UE 679/2016).
Conform legislației actuale și Regulamentului GDPR aplicabil din 25 mai 2018, consimțământul dumneavoastră nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau în interes legitim.
Cât despre datele colectate automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. În clipa în care accesați Site-ul, vă dați în mod implicit consimțământul în privința prelucrării datelor dumneavoastră personale.

Care este scopul colectării datelor dumneavoastră personale?
Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru a vă trimite oferte promoționale personalizate, anunțuri, noutăți editoriale, informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele noastre și alte informări similare, prin email/whatsapp/sms, dar numai cu consimțământul dumneavoastră.
 • Pentru a vă răspunde la mesajele prin care ne solicitați diverse informații.
 • Prelucrarea și expedierea comenzilor;
 • Realizarea de statistici confidențiale, în scopul îmbunătățirii calității produselor și serviciilor oferite;
 • În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.
 • Pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare pe canalele noastre online.


Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?
Vă vom păstra datele atât timp cât sunteți un client activ.

Transferăm datele dumneavoastră personale unor terți?
Garantăm confidențialitatea datelor: nu vom furniza nici o informație (nume, adrese, comenzi etc.) la terțe parți cu excepția curierului sau poștei.
Datele personale ale clienților vor putea fi transmise autorităților în drept sa verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept sa efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Care sunt drepturile dumneavoastră?
Aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, sub rezerva anumitor condiții legale:

 • Dreptul de acces gratuit la datele dumneavoastră, printr-o cerere scrisă, datată și semnată;
 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ - retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia;
 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;


Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele date de contact:

 • telefon:         0232222810, 0332401315  
 • telefon, fax:  0232233919       
 • e-mail:           office@editurasfmina.ro
 • poștă:            Editura Sf. Mina, OP 1, CP 130, loc. Iași, jud. Iași

 
Dacă sunteți de părere că Editura Sf. Mina vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.

Inscrieti adresa dvs. de email pentru a primi ultimele noutati:

Promo:

» toate promotiile